Our organization in its current form is an founding for promotion Chinese and Japanese Martial arts. We are practitioners of different styles and practice regularly with our partners/ teachers and students. / We have Practitioners from many different background: Tai Chi Guan; Kung Fu; Aikido; Judo; Jiu Jitsu; Kickboxing; Taekwondo. Working together to promote an healthy and safe life style.

Together we provide an exciting and team building training experience. Our teachers and members all contribute to make the whole club an fun and challenging experience. We have so much to share of our experience from decades of training. School of Pack Mee Pai in the dutch language School van de Witte Wenkbrauw has been founded december 17 1981. We now have revitalized this foundation and are actively building toward an new wave voor te traditional Martial arts.

Onze organisatie in haar huidige vorm is een stichting ter promotie van Chinese en Japanse vechtsporten. Wij zijn beoefenaars van verschillende stijlen en oefenen regelmatig met onze partners/docenten en studenten. We hebben beoefenaars met veel verschillende achtergronden: Tai Chi Guan; Kung Fu; Aikido; Judo; Jiu Jitsu; Kickboksen; Taekwondo. Samen werken aan een gezonde en veilige levensstijl.

Onze docenten en leden dragen er allemaal aan bij om van de hele club een leuke en uitdagende ervaring te maken. We hebben zoveel te delen van onze ervaring uit tientallen jaren training. School van de Witte Wenkbrauw is opgericht op 17 december 1981. We hebben deze stichting nu nieuw leven ingeblazen en bouwen actief aan een nieuwe golf voor de traditionele vechtsporten.